Buurtvereniging de Dalbewoners

Buurtverenigingen

 

De Buurtverenigingen zijn primair bedoeld om door middel van een aantal

onder haar leiding te organiseren evenementen de onderlinge band

tussen de buurtbewoners te bevorderen en te verstevigen.

 

In voorkomende gevallen zal de buurtvereniging ook algemene belangen

van de buurt behartigen.

Denk hierbij o.a. aan buurtpreventie.